ข้อดีและข้อเสียระหว่าง เงินกู้ในระบบ vs เงินกู้นอกระบบ


ในการประกอบธุรกิจนั้นขาดไม่ได้เลยนั่นคือสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องเราจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน หรือ แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่เราต้องใช้เงินจำนวนนี้อย่างระมัดระวัง เพราะเงินกู้เหล่านี้ จะมาพร้อมกับดอกเบี้ย วันนี้เราจะมาดูข้อดีและข้อเสียระหว่างเงินกู้ในระบบ และ เงินกู้นอกระบบกัน

ข้อดีของเงินกู้ในระบบ

1. สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือน

2. อัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด

ข้อเสียของเงินกู้ในระบบ

1. ใช้เวลาในการยื่นกู้และรออนุมัตินาน

2. ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

3. เช็คเคดิตบูโร

4. ต้นลดไม่ลดดอก (ดอกเบี้ยตายตัวจนกว่าจะชำระหมด)

5. ปิดยอดเพื่อหยุดดอกไม่ได้ ต้องผ่อนชำระจนกว่าจะครบสัญญา

ข้อดีของเงินกู้นอกระบบ

1. กู้ง่าย อนุมัติใน 30 นาที

2. วงเงินสูง

3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

4. ไม่เช็คเครดิตบูโร

5. ตัดต้นดอกลดลงทันที

6. สามารถปิดยอดตลอดเวลา ไม่ต้องรอจนครบสัญญา

ข้อเสียของเงินกู้นอกระบบ

1. ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฏหมายกำหนด

2. ต้องจ่ายรายวัน

#เงนก #ธรกจ #เงนทน #เงนดวน #เงนดวนกรงเทพ #เงนดวนฉะเชงเทรา #เงนดวนชลบร #SME

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : o73UE44           

โทร: 064-134-5667