คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

          ในการขอสินเชื่อกับทางบริษัท Cash Today เราได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อ เพื่อไปเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ไว้ดังนี้

          1. เป็นเจ้าของกิจการ 

          2. จดทะเบียนการค้า

          3. มีหน้างาน ออฟฟิต โรงงาน หรือ บริษัท ที่สามารถตรวจสอบได้

          4. มีที่อยู่ หรือ ที่พักอาศัย เป็นหลักแหล่งชัดเจน 

เงินกู้ เงินด่วน ออนไลน์ อนุมัติง่าย วงเงินสูง ได้เงินจริง 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
ขั้นตอนที่ 1

     ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 064-134-5667 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ที่จะใช้ยื่นขอสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยที่ จะต้องชำระ ถ้าลูกค้าตกลงจะขอสินเชื่อ เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่อง ให้ฝ่ายสินเชื่อ และจะติดต่อเพื่อประเมินหน้างานใน 20 นาที

ขั้นตอนที่ 2
 

      ยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบจดทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า เพื่อใช้ประเมินวงเงินที่จะอนุมัติสินเชื่อ เจ้าหน้าที่จะไปประเมิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3
 

      หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อประเมินธุรกิจแล้ว ส่งเรื่องให้ทางบริษัทและรอการอนุมัติวงเงิน ใช้เวลา ประมาณ 20 นาที เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4

     หลังจากอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะทำสัญญา และอธิบายรายละเอียดในการส่งเงินชำระ หลังจากทำสัญญาแล้ว ทางบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ภายใน 20 นาที

  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : o73UE44           

โทร: 064-134-5667