March 20, 2018

          ในการประกอบธุรกิจนั้นขาดไม่ได้เลยนั่นคือสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องเราจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน หรือ แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่เราต้องใช้เงินจำนวนนี้อย่างระมัดระวัง เพราะเงินกู้เหล่านี้ จะมาพร้อมกับดอกเบี้ย วันนี้เราจะมาดูข้อด...

Please reload

Featured Posts

5 ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไร ก่อนปล่อยกู้

May 29, 2018

1/4
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : cashtoday55            

โทร: 064-134-5667