May 29, 2018

5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา ว่าจะปล่อยเงินกู้หรือไม่ และจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินเท่าไหร่ 

   1.อุปนิสัยของลูกค้า (Character)

      ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล้านี้จะสะท้อนให้เห็นความรับผ...

May 4, 2018

         

          ในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุน ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับ การเตรียมความพร้อมที่จะมีประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อวางแนวทางก่อนยื่นขอสินเช...

March 18, 2018

          เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบันมีเรามีโทรศัพท์ และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย โดยเฉพาะในสังคมเมือง และเงินกู้นอกระบบก็ได้เริ่มพัฒนาโดยมีการลงโฆษณา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ในโฆษณาเหล่านั้น ก็จะมีทั้งบริษํทที่ให้กู้นอกระบบจริง ๆ และมิจฉาชีพที่คอยหลอกลวงเหยื่อ เราจ...

Please reload

Featured Posts

5 ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไร ก่อนปล่อยกู้

May 29, 2018

1/4
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : cashtoday55            

โทร: 064-134-5667