May 29, 2018

5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา ว่าจะปล่อยเงินกู้หรือไม่ และจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินเท่าไหร่ 

   1.อุปนิสัยของลูกค้า (Character)

      ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล้านี้จะสะท้อนให้เห็นความรับผ...

May 4, 2018

         

          ในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุน ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับ การเตรียมความพร้อมที่จะมีประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อวางแนวทางก่อนยื่นขอสินเช...

Please reload

Featured Posts

5 ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไร ก่อนปล่อยกู้

May 29, 2018

1/4
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : cashtoday55            

โทร: 064-134-5667