May 29, 2018

5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา ว่าจะปล่อยเงินกู้หรือไม่ และจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินเท่าไหร่ 

   1.อุปนิสัยของลูกค้า (Character)

      ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล้านี้จะสะท้อนให้เห็นความรับผ...

May 4, 2018

         

          ในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุน ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับ การเตรียมความพร้อมที่จะมีประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อวางแนวทางก่อนยื่นขอสินเช...

March 20, 2018

          ในการประกอบธุรกิจนั้นขาดไม่ได้เลยนั่นคือสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องเราจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน หรือ แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่เราต้องใช้เงินจำนวนนี้อย่างระมัดระวัง เพราะเงินกู้เหล่านี้ จะมาพร้อมกับดอกเบี้ย วันนี้เราจะมาดูข้อด...

March 18, 2018

          เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบันมีเรามีโทรศัพท์ และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย โดยเฉพาะในสังคมเมือง และเงินกู้นอกระบบก็ได้เริ่มพัฒนาโดยมีการลงโฆษณา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ในโฆษณาเหล่านั้น ก็จะมีทั้งบริษํทที่ให้กู้นอกระบบจริง ๆ และมิจฉาชีพที่คอยหลอกลวงเหยื่อ เราจ...

Please reload

Featured Posts

5 ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไร ก่อนปล่อยกู้

May 29, 2018

1/4
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

 

    © 2007 by Cash Today            Line id : o73UE44           

โทร: 064-134-5667